Sala Transilvania

Achizitii

ANUNŢ,

Serviciul Public Sala Transilvania  cu sediul în Sibiu str. Octavian Goga, nr. 1, organizează licitaţie publică deschisă cu strigare privind închirierea spațiului comercial cu destinația de ”BAR” situat în incinta Sălii Transilvania din Mun. Sibiu, Str. Octavian Goga, nr. 1, Jud. Sibiu, mezanin etaj 1- cota +3,41, înscris în CF 102962 Sibiu, nr top 3716/2/1, nr. cad. C1, spațiu compus din o cameră cu destinația de ”BAR”, plus anexe – 2 camere de depozitare și 2 grupuri sanitare, cu o suprafață utilă totală de 99 mp.

Licitația va avea loc la sedul  instituţiei, Sala Conferinţe etaj I, în data de 13 februarie 2019, ora 12.00, iar termenul limită pentru depunerea ofertelor la secretariatul instituţiei este până la data de 11 februarie 2019, ora 14.00.

Caietul de sarcini şi instrucţiunile pentru ofertanţi se vor achiziţiona de la Serviciul Public Sala Transilvania, biroul Secretariat, începând cu data 23.01.2019, de luni până joi, între orele 9.00-15.00 şi vineri între orele 9.00-12.00.

Informaţii suplimentare la tel./fax: +40 269 240862 sau la adresa de  e-mail: salatransilvania@gmail.com